Mikä on potilasasiamies?

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla potilasasiamies, joka antaa tietoa oikeuksistasi asiakkaanamme ja toimii oikeuksiesi edistämiseksi. Potilasasiamiestoiminta perustuu asemastasi ja oikeuksistasi säädettyyn lakiin.

Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa sinua, jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä anna selvityksiä tai tee ratkaisuja. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko hoidossasi tapahtunut hoitovahinko. Potilasasiamiehen kanssa asioinnista ei koidu sinulle kuluja.

Voit olla suoraan yhteydessä meihin

Ollessasi tyytymätön hoitoosi tai kohteluusi otathan ensin yhteyttä suuhygienistiimme, jonka toiminnasta haluat huomauttaa tai kysyä lisätietoja. Uskomme SmileS­passa avoi­meen ja aitoon kohtaa­mi­seen asiak­kai­demme kanssa, olemme sinun puolellasi ja tahdomme löytää ratkaisun yhteisymmärryksessä. Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen suuhygienistin tai hänen esihenkilönsä SmileSpan yrittäjän Sara Niilivuon kanssa voimme usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset sekä korjata hoidossasi tapahtuneet virheet tai puutteet saman tien. Näin saamme asian hoidettua suoraan ja sujuvasti ilman tarvetta muille toimenpiteille.

Sähköpostitse voit antaa kirjallisen palautteen

Jos hoitotilanteesi, kohtelusi tai saamasi palvelu ei ole sujunut odotuksiesi mukaisesti, sinulla on mahdollisuus antaa kirjallista palautetta. Palautteen voit lähettää sähköpostilla SmileSpan yrittäjä Sara Niilivuolle osoitteeseen [email protected]. Saatuaan sähköpostisi Sara käsittelee palautteesi ja vastaa sinulle. Myös sinua hoitanut suuhygienisti saa nähdä palautteesi mahdollista vastinetta varten.

Voit laatia myös muistutuksen tai kantelun

Sinulla tai omaisellasi on myös oikeus tehdä lääketieteelliseen hoitoosi tai kohteluusi liittyen kirjallinen muistutus tai kantelu.

Vapaamuotoisen muistutuksen voit tehdä ja osoittaa terveydenhuollon palveluista vastaavalle johtajalle. Vaihtoehtoisesti voit postittaa muistutuksen potilasasiamiehelle, joka ohjaa muistutuksen oikeaan paikkaan vastattavaksi. Saat terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan vastineen muistutukseesi.

Valvontaviranomaiselle (Aluehallintovirasto tai Valvira) tekemäsi kantelu voi johtaa esimerkiksi huomion kiinnittämiseen, huomautukseen tai varoitukseen. Kantelulla ei voida kumota hoitoratkaisua tai muuta ratkaisua eivätkä valvontaviranomaiset voi määrätä vahingonkorvausta maksettavaksi. Kantelun seuraukset riippuvat viranomaisen toimivallasta ja siitä, mitä tutkimuksissa tulee ilmi.

Kantelu tehdään suoraan aluehallintoviranomaiselle tai Valviraan, pääset tekemään sen kantelulomakkeella osoitteessa www.valvira.fi.

Potilasvahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukseen

Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Keskuksen jäseniä ovat potilasvakuutustoimintaa Suomessa harjoittavat vakuutusyhtiöt. Jokaisella suuhygienistillä on potilasvakuutus.

Potilasvakuutuskeskuksen toiminnan laillisuutta valvovat Finanssivalvonta sekä ylimmät laillisuusvalvojat eli valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies.

Mikäli sinulle tai omaisellesi herää epäily mahdollisesta hoitovirheestä, on asiasta mahdollisuus tehdä Potilasvakuutuskeskukselle vahinkoilmoitus www.pvk.fi. Tällöin asian selvittää ja ratkaisee Potilasvakuutuskeskus.

Potilasasiamies neuvoo sinua tarvittaessa potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilasasiamies ei ole Potilasvakuutuskeskuksen työntekijä eikä edustaja.

Yhteystiedot

Potilasasiamies

Suuhygienisti Anne Hyvönen
[email protected]
040 755 5365

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja

SmileSpan yrittäjä, suuhygienisti Sara Niilivuo
Suvan­to­katu 1 C 55
33100 Tampere
[email protected]
040 5050 025

Suuhygienistipalvelu SmileSpa

SmileSpa
010 4399 599
[email protected]
www.smilespa.fi